Przychodnia Psychoterapii Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Olsztynie

Dzienny Oddział Terapii Uzależnień Bliżej Niescharakteryzowanych

Leczenie na Dziennym Oddziale Terapii Uzaleznień Bliżej Niescharakteryzowanych trwa 8 tygodni. Zajęcia obywają się od poniedziałku do piątku. Pacjenci uczestniczą w programie terapeutycznym opierającym się na pracy w grupach oraz indywidualnej pracy z terapeutą. Pomoc na Oddziale znajdą przede wszystkim osoby  mające małe doświadczenie w utrzymywaniu dłuższej abstynencji, źle znoszące abstynencję, chcące uczestniczyć w programie terapii bez konieczności stałego przebywania w szpitalu lub ośrodku.

 Osoby chcące podjąć terapię na Oddziale mogą zgłosić się do Przychodni bez skierowania.                                   W Przychodni przeprowadzana jest wstępna diagnoza uzależnienia i zakwalifikowanie na Oddział Dzienny.         Podczas leczenia na Oddziale Dziennym pacjent może uzyskać zwolnienie lekarskie.

Celem leczenia na Oddziale Dziennym jest:

  • >uznanie własnego uzależnienia i utraty kontroli nad spożywaniem alkocholu i substancji               psychoaktywnych ;
  • >uczenie się sposobów wspierających wczesną abstynencję(m. in. rozpoznawanie zjawiska             głodu  alkoholowego i sposobów radzenia sobie z nim);
  • >zdobycie wiedzy na temat uzależnień, uczenie się rozpoznawania działania psychologicznych       mechanizmów uzaleznienia;
  • >uczenie sie umiejętnościzapobiegania nawrotom choroby.

Przychodnia Psychoterapii Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Olsztynie

Pomoc w przychodni udzielana jest bezpłatnie również osobom nieubezpieczonym.

Posiadamy kontrakt z NFZ

Copyright 2018 PPPiLU. All rights Reserved. Projekt i wykonanie WebNation.pl