Przychodnia Psychoterapii Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Olsztynie

Poradnia Leczenia od Narkotyków i Współuzależnienia

      W Poradni prowadzona jest terapia osób uzależnionych od nakotyków oraz współuzależnionych. Jest ona oparta na psychologicznych metodach oddziaływania z aktywnym udziałem pacjenta. Program terapeutyczny realizowany jest w formie zajęć grupowych oraz w kontakcie indywidualnym z  psychologiem prowadzącym. Każdy pacjent otrzymuje Osobisty Plan Terapii, uwzględniający specyfikę jego problemów i określający zakres zadań terapeutycznych oraz terminy a także sposób ich wykonania.

 

Narkotyki są nielegalnymi substancjami pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, używane w celu zmiany stanu psychicznego. Działają głównie na ośrodkowy układ nerwowy, powodując różne reakcje organizmu,
np. dobre samopoczucie, uspokojenie, senność, nadmierne pobudzenie, wahania nastroju, halucynacje, pobudzenie seksualne. Używanie narkotyków prowadzi do uzależnienia. Skutki zażywania narkotyków można zaobserować zarówno w sferze zdrowotnej (m. in. zakażenie żółtaczką typu B i C, zakażenie HIV, zmiany
w ośrodkowym układzie nerwowym, zmiany w psychice) jak również społecznej (bezrobocie, bezdomność).

Terapia dla osób uzależnionych od narkotyków:

 

Podstawowym założeniem terapii jest uczestnictwo pacjenta zarówno w grupach terapeutycznych, jak również w psychoterapii indywidualnej.

 

Poradnia udziela świadczeń zarówno osobom utrzymującym abstynencję jak również tym, które  czynnie używają substancje psychoaktywne.
Głownym celem terapii jest utrzymanie trwałej abstynencji oraz poprawa jakości życia, zaś podstawową metodą leczenia – psychoterapia, która polega na:

 

  • >uczeniu pacjentów jak radzić sobie z głodem narkotykowym i zapobiegać nawrotom choroby;
  • >budowaniu umiejętności życia bez sięgania po środki odurzające, pozwalających na rozwój osobisty i duchowy.

 

Terapia dla osób współuzależnionych:

 

Oferta adresowana jest zarówno do członków rodzin osób leczących się, jak i osób z rodzin,
w których osoba uzależniona od narkotyków nie leczy się. Celem terapii jest rozpoznanie natury własnych problemów związanych z narkomanią bliskiej osoby, zdobycie wiedzy o uzależnieniu i współuzależnieniu oraz na uczeniu się nowych, konstruktywnych zachowań i postaw wobec siebie
a także osoby uzależnionej.

 

 

 

Przychodnia Psychoterapii Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Olsztynie

Pomoc w przychodni udzielana jest bezpłatnie również osobom nieubezpieczonym.

Posiadamy kontrakt z NFZ

Copyright 2018 PPPiLU. All rights Reserved. Projekt i wykonanie WebNation.pl