Przychodnia Psychoterapii Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Olsztynie

Poradnia Leczenia od Alkoholu i Współuzależnienia

W Poradni prowadzona jest terapia osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych, oparta na psychologicznych metodach oddziaływania z aktywnym udziałem pacjenta. Program terapeutyczny realizowany jest w formie zajęć grupowych oraz w kontakcie indywidualnym z  psychologiem prowadzącym. Każdy pacjent otrzymuje Osobisty Plan Terapii, uwzględniający specyfikę jego problemów i określający zakres zadań terapeutycznych oraz terminy a także sposób ich wykonania.

Terapia dla osób uzależnionych od alkoholu:

Podstawowym założeniem terapii jest częste uczestnictwo pacjenta zarówno w grupach terapeutycznych, jak również w psychoterapii indywidualnej.
Nadrzędnym celem terapii jest utrzymanie trwałej abstynencji oraz poprawa jakości życia, zaś podstawową metodą leczenia – psychoterapia, która polega na:

  • >uczeniu pacjentów jak radzić sobie z głodem alkoholowym i zapobiegać nawrotom choroby;
  • >budowaniu umiejętności życia na trzeźwo, pozwalających na rozwój osobisty i duchowy.

Terapia dla osób współuzależnionych:

Oferta adresowana jest zarówno do członków rodzin osób leczących się, jak i osób z rodzin,
w których alkoholik nie leczy się. Celem terapii jest rozpoznanie natury własnych problemów związanych z alkoholizmem bliskiej osoby, zdobycie wiedzy o uzależnieniu i współuzależnieniu oraz na uczeniu się nowych, konstruktywnych zachowań i postaw wobec siebie a także osoby uzależnionej.

Przychodnia Psychoterapii Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Olsztynie

Pomoc w przychodni udzielana jest bezpłatnie również osobom nieubezpieczonym.

Posiadamy kontrakt z NFZ

Copyright 2018 PPPiLU. All rights Reserved. Projekt i wykonanie WebNation.pl