Przychodnia Psychoterapii Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Olsztynie

Program Metadonowy

 W Poradni realizowany jest leczenie substytucyjne preparatem Methadone HCl, preparat przyjmowany jest w formie syropu. Każdorazowo dawka substytutu ustalana jest indywidualnie do potrzeb i stanu zdrowia pacjenta. Osoby korzystające z Programu Metadonowego objęte są opieką lekarza psychiatry , dodatkowo mają możliwość korzystania z konsultacji specjalistycznych, terapii indywidualnej oraz grupowej. 

Informacje o leczeniu substytucyjnym :

Leczenie substytucyjne jest stosowaną w uzależnieniu od opioidów formą opieki medycznej wykorzystującą do leczenia substancję o właściwościach i działaniu podobnym do właściwości i działania narkotyku, który spowodował uzależnienie. Nadrzędnym celem leczenia jest zaprzestanie zażywania substancji, od której pacjent był uzależniony, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka szkód związanych z jej używaniem.
Narkotyk zastępowany jest jego substytutem (agonistą) w celu osiągnięcia przez pacjenta bardziej kontrolowanej formy uzależnienia. Obecnie podstawowymi lekami stosowanymi w substytucji są metadon i buprenorfina. Zasada leczenia zastępczego polega na tym, że leki substytucyjne powodują ciągłą stymulację receptorów opioidowych, która może być całkowita (w przypadku metadonu, pełnego agonisty) lub częściowa (w przypadku buprenorfiny, agonisty częściowego). Podawanie agonisty zapobiega występowaniu objawów zespołu abstynencyjnego, redukuje głód psychiczny oraz redukuje skutki zdrowotne i społeczne związane z uzależnieniem.                                                           

Korzyści z podjęcia leczenia substytucyjnego:

  • >pozwala na utrzymanie abstynencji od nielegalnych substancji psychoaktywnych, co umożliwia     powrót do normalnego funkcjonowania w życiu społecznym i rodzinnym;
  • >przyczynia sie do poprawy stanu zdrowia somatycznego i psychicznego;
  • > zmniejsza ryzuko zgonów na skutek przedawkowania i chorób towarzyszacych uzależnieniu.

Przychodnia Psychoterapii Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Olsztynie

Pomoc w przychodni udzielana jest bezpłatnie również osobom nieubezpieczonym.

Posiadamy kontrakt z NFZ

Copyright 2018 PPPiLU. All rights Reserved. Projekt i wykonanie WebNation.pl